JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem česko-polské konference v Čenstochové

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem česko-polské konference v Čenstochové

Ve dnech 25. – 27. září 2023 se v polské Čenstochové konala česko-polská konference „České a polské ústavní právo: minulost a současnost“ (polsky “Czeskie i polskie ustrojoznawstwa: przeszłość i teraźniejszość“).

Účastníky konference tvořili přední odborníci v oblasti ústavního práva, a to jak z Polska, tak i z České republiky, a příspěvky přednesené na konferenci se týkaly různých oblastí ústavního práva, např. aspektů soudnictví, mechanismů ústavního přezkumu nebo otázky výkonu veřejné správy.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA vystoupil na konferenci společně spolu s polským kolegou, prof. Maciejem Serowaniecem na téma „Veřejné finance čelící výzvám současnosti: polské a české zkušenosti“ (v polštině “Finanse publiczne w obliczu wyzwań współczesności: doświadczenia polskie i czeskie“).