Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

Pomożemy Ci sprzedać lub kupić nieruchomość, przygotowując wszystkie niezbędne umowy i inne dokumenty.

Należy Ci się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Możemy reprezentować Cię w dochodzeniu roszczeń odszkodo-wawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu.

Przydarzył Ci się wypadek przy pracy?

Możemy reprezentować Cię w dochodzeniu roszczeń odszkodo-wawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Potrzebujesz adwokata, który reprezentowałby Cię przed sądem?

Reprezentujemy pokrzywdzonych oraz bronimy oskarżonych w postępowaniu karnym.

Wszystkie usługi prawne świadczymy w języku polskim
Od doradztwa i konsultacji, przez sporządzenie umów lub pism procesowych,

aż do reprezentacji przed sądem: wszystko po polsku.

O KANCELARII

Kancelaria adwokacka JUDr. et Mgr. Pavel Klíma specjalizuje się w usługach prawniczych w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, karnego i innych. Usługi prawnicze świadczymy w języku polskim oraz 8 innych językach europejskich.

USŁUGI PRAWNICZE

Prawo cywilne

Świadczymy usługi prawnicze w dziedzinie prawa cywilnego i prawa nieruchomości. Reprezentujemy w dochodzeniu roszczeń odszkodo-wawczych z tytułu szkód na osobie lub mieniu.

Prawo handlowe

Świadczymy usługi prawnicze w zakresie prawa handlowego. Pomożemy Ci w założeniu spółki, zmianie umowy spółki lub jej rozwiązaniu.

Prawo pracy

Świadczymy usługi prawne w dziedzinie stosunków pracy, włącznie reprezentowania w postępowaniu o stwierdzenie nieważności rozwiązania stosunku pracy, jak również w postępowaniu w przedmiocie odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z stosunkiem pracy.

Prawo karne

Świadczymy usługi prawnicze w zakresie prawa karnego. Bronimy oskarżonych w postępowaniu karnym oraz reprezentujemy pokrzywdzonych, którzy dochodzą roszczeń i odszkodowania w procesie karnym.

Oferujemy bogate doświadczenie, wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i profesjonalne podejście.