INTRODUCERE

Cabinetul de Avocatura Dr. Pavel Klima şi-a început activitatea în anul 2011 şi este specializat în prestarea de servicii juridice în domenii precum dreptul civil (inclusiv drept imobiliar), comercial, penal, şi alte ramuri de drept.

Acordarea asistenţei juridice constă în oferirea serviciului de consultanţă juridică, redactare de contracte, reprezentare a clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor şi instituţiilor publice inclusiv în faţa Tribunalului Constituţional al Republicii Cehe, precum şi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Cabinetul de Avocatura se angajează să ofere clienţilor săi un înalt nivel de competenţă şi o abordare profesională a cazurilor, individuală şi responsabilă. Cabinetul de Avocatura oferă servicii şi asistenţă juridică în următoarele limbi: cehă, engleză, franceză, polonezӑ, română, germană, spaniolă, italiană şi rusă.

Cabinetul de Avocatura coopereazӑ cu experţi ȋn domeniile aferente (traslatori autorizaţi, notari, consultanţi fiscali etc.)

DESPRE CABINETUL DE AVOCATURA

Dr. Pavel Klima şi-a făcut studiile la Facultatea de Drept în cadrul Universităţii Caroline din Praga, unde a obţinut mai întâi titlul academic de Master (Mgr.), iar mai apoi, titlul academic de “Doctor în Drept“ (JUDr.).

Pe lângă studiile efectuate în cadrul Facultăţii de Drept, Dr. Pavel Klima, a mai obţinut titlul de licenţiat (Bc.) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, domeniul “Relaţiile Teritoriale Internaţionale“, iar studiile de Master (Mgr.) le-a făcut în domeniul “Studii Europene“.

Experienţa sa profesională juridică s-a axat în special în sectorul de avocatură. Din anul 2011, este avocat definitiv şi este înscris la Baroul Avocaţilor din Republica Cehă sub numărul de înregistrare 13 823.

Dr. Pavel Klima a realizat numeroase stagii de pregătire în străinătate (atât de natură juridică precum şi de natură lingvistică). Dintre acestea se remarcă: stagiul de un an în Toulouse (Franţa) la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii Ştiinţelor Sociale, unde a obţinut “Diploma pentru studiile Uniunii Europene“ (în franceză “Diplôme d´études de l’Union Européenne”), precum şi stagiul de o lună pentru studierea limbii engleze în Manchester (Marea Britanie), a limbii spaniole în Granada (Spania) şi a limbii germane în Berlin (Germania).

De asemenea, a mai participat la o serie de studii în cadrul şcolilor de vară din Igalo (Muntenegru) şi Manchester (Marea Britanie), şcoli specializate în Dreptul Uniunii Europene, internaţional şi constituţional. La aceasta se mai adaugă studiile de drept internaţional privat din cadrul şcolii de vara de la Haga (Olanda).

Dr. Pavel Klima mai desfăşoară în prezent şi activitatea de lector la Universitatea Metropolitană din Praga, având ca specializare Dreptul Uniunii Europene şi dreptul muncii.

În timpul său liber se dedică, în special, studiului limbilor străine. Vorbeşte curent limbile: engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană, polonezӑ, română şi rusă, pe lângă limba sa maternă: ceha. În prezent studiează şi limba maghiarӑ.

Dr. Pavel Klima este şi arbitru la Tribunalul de Arbitraj de pe lȃngӑ Camera de Comerţ din Republica Cehӑ şi la Camera agricolӑ din Republica Cehӑ.