SERVICII JURIDICE

Cabinetul de Avocatura Dr. Pavel Klíma este specializat în următoarele domenii juridice:

Drept civil şi drept imobiliar

 • serviciu complex de consultanţă juridică a persoanelor fizice şi juridice, precum şi reprezentarea acestora în faţa tribunalelor şi a altor instituţii de stat
 • redactare analize şi puncte de vedere juridice
 • negociere şi redactare a contractelor în domeniul dreptului civil
 • negociere şi redactare contracte legate de vânzarea sau cumpărarea imobilialelor – mai multe informaţii aici
 • verificare (revizuire) contracte redactate de către Dvs. sau terți
 • reprezentare în procedura de despăgubire pentru daune suferite (materiale şi morale) – mai multe informaţii aici

Drept comercial (inclusiv drept corporatist)

 • serviciu complex de consultanţă juridică a persoanelor fizice şi juridice, reprezentarea lor în faţa tribunalelor şi a altor instituţii de stat
 • redactare analize şi puncte de vedere juridice
 • redactare contracte în domeniul de drept comercial
 • verificare (revizuire) contracte redactate de către Dvs. sau alta parte
 • înfiinţarea de societăţi comercile, modificarea şi desfiinţarea lor
 • reprezentare în procedura de despăgubire pentru daune suferite (materiale şi morale) – mai multe informaţii aici

Recuperare creanţe

 • negociere cu debitor
 • trimitere a somaţiei de plată câtre debitor
 • pregătire şi depunere a acţiunii în înstanţă şi reprezentarea creditorului în procedura judiciară
 • pregătire şi depunere a propunerii de executare silită şi reprezentare a creditorului în procedura de executare silită

Drept penal

 • serviciu complex de consultanţă juridică a persoanelor fizice şi juridice
 • redactarea de analize şi puncte de vedere juridice
 • apărarea parţii acuzate în procedura penală (atȃt ȋn faza preliminarӑ cȃt şi ȋn procesul ȋn faţӑ instanţei) – mai multe informaţii aici
 • reprezentarea parţii vătămate în procedura penală – mai multe informaţii aici

Dreptul muncii

 • serviciu complex de consultanţă juridică angajaţilor şi angajatorilor în domeniul relaţiilor de dreptul muncii
 • redactare analize şi puncte de vedere juridice
 • redactare contracte, concedieri şi acorduri asupra terminării premature a relaţiei de lucru
 • reprezentare în procedura de obţinere a compensaţiilor pentru pagubele suferite în urma accidentelor de muncă sau bolilor profesionale – mai multe informaţii aici
 • reprezentare ȋn procedura asupra nulităţii terminării premature a relaţiei de lucru

Dreptul familiei

 • consultanţă în relaţiile dreptului familiei
 • reprezentare în procedura de divorţ
 • reprezentare în procedura de partaj al bunurilor comune
 • reprezentare în procedura de stabilire a custodiei şi a pensiei alimentare
 • reprezentare în procedura de stabilire a contactului părinţilor cu copii minori
 • pregătirea contractelor intre soţ si soţie sau a contractelor prenupţiale legate de patrimoniul soţilor

Vă oferim o experienţă bogată, un înalt nivel de cunoştinţe şi o abordare profesională.