Revendicarea drepturilor de despăgubire a daunelor materiale şi morale

Cabinetul nostru de Avocatura este gata să vă ofere asistență și reprezentare legală în solicitarea despăgubirii daunelor materiale și morale, de exemplu în următoarele cazuri:

 

1. Despăgubiri pentru accidente de muncă sau boli profesionale (vătămarea persoanelor sau bunurilor cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională)

 

Răspunderea angajatorului pentru daune (materiale și morale) cauzate angajaților ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale este unul dintre tipurile de răspundere existente în cadrul setului mai larg al răspunderii angajatorului pentru pagubele cauzate angajatului. Răspunderea angajatorului pentru vătămarea cauzată angajaților în caz de accidente de muncă și boli profesionale este “o responsabilitate pentru rezultat“ în care nu este necesară nici o vinovaţie a angajatorului sau încălcarea obligației legale.

Pentru a îndeplini răspunderea angajatorului pentru daune materiale și morale cauzate unui angajat de un accident de muncă sau de o boală profesională, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 

a) existența unui eveniment de vătămare din partea angajatului, respectiv producerea unui accident de muncă sau depistarea unei boli profesionale;

b) apariția unei daune (materiale sau morale) din partea angajatului;

c) legătura de cauzalitate între un accident de muncă sau o boală profesională, pe de o parte, și apariția de daune (materiale sau morale) pentru un angajat, pe de altă parte.

 

Cu toate acestea, angajatorul se poate absolvi – integral sau parțial – de la responsibilitatea pentru accidente de muncă sau boli profesionale (adică obligația de a compensa daunele materiale sau morale) în cazurile prevăzute de către lege.

Angajatorul este, de asemenea, obligat – în cadrul altor tipuri de responsabilitate – la compensarea angajatului pentru prejudiciul pe care l-a suferit angajatul în îndeplinirea sarcinilor sale de muncă sau în legătură directă cu acesta din cauza încălcării obligațiilor legale sau a acțiunii intenţionate împotriva bunelor moravuri (aşa-numita responsabilitatea generală), pentru prejudiciul suferit de angajat din cauza contracarării amenințării la adresa vieții, sănătății și integrității şi pentru prejudiciul la lucruri a angajatului.

 

2. Daune cauzate de angajat angajatorului

 

Angajatul este şi el răspunzător și pentru daunele cauzate angajatorului. Responsabilitea angajatului pentru pagubele cauzate angajatorului este o așa-numită relație de responsabilitate subiectivă; pentru a îndeplini cauzele tipurilor individuale de răspundere ale angajaților, trebuie să existe întotdeauna un element de vinovăție, anume încălcarea culpabilă a atribuțiilor de către angajat.

Angajatul este obligat să-i compenseze angajatorului prejudiciul care i-a fost produs din cauza încălcării culpabile atribuțiilor în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de muncă sau în legătură directă cu acesta (așa-numita responsabilitate generală), în cazul neîndeplinirii obligaţiei pentru contracararea daunei, cât şi în cazul responsabilitaţii pentru pierderea unor valori sau lucruri încredințate.

3. Despăgubirea accidentelor rutiere (vătămări corporale sau daune materiale cauzate de un accident rutier)

 

Persoană căreia i-au fost cauzate daune materiale sau morale ca urmare a unui accident rutier, adică mai ales vătămări corporale sau daune materiale are dreptul la despăgubire. Cererile de despăgubire pot fi solicitate, în funcţie de circumstanţele şi natura accidentului rutier, în procedură civilă, administrativă sau penală.

 

4. Pagube cauzate de infracțiune

 

Partea vătămată, adică persoana afectată de infracțiune, căreia i s-au provocat daune materiale sau morale, eventual în dauna căreia infractorul s-a îmbogățit în urma infracțiunii, are dreptul la despăgubiri din partea infractorului.

Unul dintre drepturile părții vătămate în procesul penal este posibilitatea de a propune instanței să impună învinuitului (inculpatului) obligația de a compensa în numerar prejudiciul (care i-a fost cauzat victimei), eventual să predea îmbogăţirea fară justă cauză obținută prin infracțiune (de către inculpat), în dauna părții vătămate.

Partea vătămată are dreptul să solicite despăgubirea daunelor materiale sau morale sau compensarea îmbogăţirii fară justă cauză şi în afara procedurii penale, în cadrul procedurii civile sau în faţa unei alte autorităţi competente. Un exemplu este cazul în care instanţa face referire (cu compensarea totală sau parţială) a părţii vătămate la proceduri în materie civilă sau în faţa unei alte autorităţi competente.

 

5. Drepturile pasagerilor ce călătoresc cu avionul în cazul în care le-a fost refuzată îmbarcarea, la anularea sau întârzierea semnificativă a zborului

 

În conformitate cu legislaţia europeană, respectiv legislaţia Uniunii Europene, pasagerii au dreptul să primească asistenţă şi compensaţii de la transportatorul aerian în cauză, dacă li se refuză îmbarcarea, la anularea sau la aşa-numitele întârzieri semnificative ale zborului. Acestea ar putea include de exemplu dreptul la rambursarea preţului de achiziţie a biletului sau redirecționarea în condiții de transport comparabile la destinația lor, mese și băuturi răcoritoare direct proporţionale cu timpul rezonabil de așteptare, cazare la hotel, dacă este necesară o ședere de una sau mai multe nopți, transport între aeroport și locul de cazare, precum și compensația printr-o sumă fixă în funcție de distanţa zborului.

 

Pentru mai multe detalii privind condițiile de aplicare a cererilor individuale de despăgubire sau de asemenea eventual în contextul daunelor Dvs., precum și al altor aspecte conexe, nu ezitați să ne contactați.