ÚVOD

Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Pavel Klíma započala svoji činnost v roce 2011. Poskytuje vysoce kvalitní právní služby v oblasti práva občanského, práva nemovitostí, obchodního (včetně práva obchodních společností), trestního a v dalších právních odvětvích.

Poskytování právní pomoci spočívá především v právně poradenském a konzultačním servisu klientům, sepisování smluv a žalob, právních rozborů a stanovisek, jakož i v zastupování klientů v řízení před orgány veřejné správy, soudy, a to včetně Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář nabízí klientům vysokou úroveň odborných znalostí, odpovědný a profesionální přístup. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v devíti jazycích, a to jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, španělském, italském, rumunském, polském a ruském.

Advokátní kancelář spolupracuje s odborníky v souvisejících oborech (tj. soudní překladatelé, notáři a daňoví poradci atd.).

Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Pavel Klíma započala svoji činnost v roce 2011. Zaměřuje se především na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a na další právní odvětví. Poskytování právní pomoci spočívá především v právně poradenském a konzultačním servisu klientům, sepisování smluv a žalob, právních rozborů a stanovisek, jakož i v zastupování klientů v řízení před státními orgány, soudy a to včetně Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář nabízí klientům vysokou úroveň odborných znalostí, odpovědný a profesionální přístup. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, španělském, italském, rumunském, polském a ruském.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nejprve získal magisterský titul Mgr. a následně po úspěšném složení rigorózní zkoušky rovněž titul „doktor práv“ – JUDr.

Později zde rovněž absolvoval doktorský studijní program a získal titul „Ph.D“., a to v návaznosti na obhajobu dizertační práce na téma odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Kromě studia na Právnické fakultě Pavel Klíma úspěšně absolvoval rovněž Fakultu Sociálních věd Univerzity Karlovy, a to nejprve bakalářské studium – obor „Mezinárodní teritoriální studia“ (titul Bc.) a poté navazující magisterské studium – obor „Evropská studia“.

Pavel Klíma vystudoval rovněž postgraduální studium podnikového managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze, organizované ve spolupráci s Université Jean Moulin Lyon 3, a získal titul MBA.

Právně odbornou praxi získal převážně v advokacii. Od roku 2011 je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, pod evid. číslem 13 823.

Pavel Klíma absolvoval celou řadu studijních právnických, jakož i jazykových pobytů v zahraničí; a to v prvé řadě roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Sociálních věd v Toulouse (Francie), kde získal „Diplom studií Evropské unie“ („Diplôme d´études de l´Union Européenne“).

Dále absolvoval měsíční jazykové studijní pobyty na jazykových školách v Manchesteru (Velká Británie), Granadě (Španělsko) a Berlíně (Německo). Zúčastnil se rovněž letní školy práva EU, mezinárodního a ústavního práva v Igalu (Černá Hora) a Manchesteru a letní školy mezinárodního práva soukromého v Haagu (Nizozemí).

Pavel Klíma v současnosti rovněž působí jako pedagog na Metropolitní univerzitě Praha, kde se zaměřuje na právo Evropské unie a trestního práva.

Ve svém volném čase se věnuje především studiu cizích jazyků. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, německy, polsky, rumunsky a rusky. V současnosti se věnuje studiu jazyka hebrejského.

Pavel Klíma je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Pavel Klíma pravidelně publikuje odborné články v domácím i zahraničním odborném tisku a je spoluautorem mnoha kolektivních monografií, přičemž se zaměřuje na vybrané otázky trestního práva, práva EU, jakož i na základní práva a svobody v ústavněprávním či evropskounijním kontextu.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nejprve získal magisterský titul Mgr. a následně po úspěšném složení rigorózní zkoušky rovněž titul „doktor práv“ – JUDr. Kromě studia na Právnické fakultě JUDr. et Mgr. Pavel Klíma úspěšně absolvoval rovněž Fakultu Sociálních věd Univerzity Karlovy, a to nejprve bakalářské studium – obor „Mezinárodní teritoriální studia“ (titul Bc.) a poté navazující magisterské studium – obor „Evropská studia“. Právně odbornou praxi získal převážně v advokacii. Od roku 2011 je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, pod evid. číslem 13 823. Advokátní praxi vykonává především v oborech práva občanského, obchodního a trestního. JUDr. et Mgr. Pavel Klíma absolvoval celou řadu studijních právnických, jakož i jazykových pobytů v zahraničí; a to v prvé řadě roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Sociálních věd v Toulouse (Francie), kde získal „Diplom studií Evropské unie“ („Diplôme d´études de l´Union Européenne“). Dále absolvoval měsíční jazykové studijní pobyty na jazykových školách v Manchesteru (Velká Británie) a Granadě (Španělsko). Zúčastnil se rovněž letní školy práva EU, mezinárodního a ústavního práva v Igalu (Černá Hora) a Manchesteru a letní školy mezinárodního práva soukromého v Haagu (Nizozemí). JUDr. et Mgr. Pavel Klíma v současnosti rovněž působí jako pedagog na Metropolitní univerzitě Praha, kde se zaměřuje na právo Evropské unie. JUDr. et Mgr. Pavel Klíma je externím doktorandem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém volném čase se věnuje především studiu cizích jazyků. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, německy, rumunsky a arabsky. V současné době se věnuje studiu jazyka ruského.

Mgr. Pavel Musil

Mgr. Pavel Musil působil v advokátní kanceláři JUDr. et Mgr. Pavel Klíma již během studií jako právní asistent. Po úspěšném dokončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde obhájil diplomovou práci na téma „Trestněprávní aspekty drogové kriminality“ a získal magisterský titul, nastoupil na pozici advokátního koncipienta.

Mgr. Pavel Musil v rámci předchozí několikaleté odborné právní praxe získal zkušenost v advokátních kancelářích, v korporacích, jakož i v nestátních neziskových organizacích.

Mgr. Pavel Musil hovoří plynně anglicky, německy a rumunsky.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nejprve získal magisterský titul Mgr. a následně po úspěšném složení rigorózní zkoušky rovněž titul „doktor práv“ – JUDr. Kromě studia na Právnické fakultě JUDr. et Mgr. Pavel Klíma úspěšně absolvoval rovněž Fakultu Sociálních věd Univerzity Karlovy, a to nejprve bakalářské studium – obor „Mezinárodní teritoriální studia“ (titul Bc.) a poté navazující magisterské studium – obor „Evropská studia“. Právně odbornou praxi získal převážně v advokacii. Od roku 2011 je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, pod evid. číslem 13 823. Advokátní praxi vykonává především v oborech práva občanského, obchodního a trestního. JUDr. et Mgr. Pavel Klíma absolvoval celou řadu studijních právnických, jakož i jazykových pobytů v zahraničí; a to v prvé řadě roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Sociálních věd v Toulouse (Francie), kde získal „Diplom studií Evropské unie“ („Diplôme d´études de l´Union Européenne“). Dále absolvoval měsíční jazykové studijní pobyty na jazykových školách v Manchesteru (Velká Británie) a Granadě (Španělsko). Zúčastnil se rovněž letní školy práva EU, mezinárodního a ústavního práva v Igalu (Černá Hora) a Manchesteru a letní školy mezinárodního práva soukromého v Haagu (Nizozemí). JUDr. et Mgr. Pavel Klíma v současnosti rovněž působí jako pedagog na Metropolitní univerzitě Praha, kde se zaměřuje na právo Evropské unie. JUDr. et Mgr. Pavel Klíma je externím doktorandem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém volném čase se věnuje především studiu cizích jazyků. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, německy, rumunsky a arabsky. V současné době se věnuje studiu jazyka ruského.