Kupujete či prodáváte nemovitost?

Pomůžeme Vám při prodeji či nákupu nemovitosti a připravíme Vám potřebnou smluvní dokumentaci.

Byla Vám v důsledku dopravní nehody způsobena újma?

Zastoupíme Vás v řízení o odškodnění dopravní nehody, tj. při uplatnění nároku na náhradu majetkové a nemajetkové újmy Vám způsobené dopravní nehodou.

Přihodil se Vám pracovní úraz?

Zastoupíme Vás při uplatnění nároku na náhradu újmy Vám způsobené pracovním úrazem.

Potřebujete advokáta pro právní zastoupení v trestním řízení?

Zastupujeme poškozené či obhajujeme obviněné v trestním řízení.

Právní služby v devíti jazycích
čeština, angličtina, francouzština, němčina, španělština,

italština, rumunština, polština a ruština

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Pavel Klíma se zaměřuje především na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a na další právní odvětví. Právní služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, španělském, italském, rumunském, polském a ruském.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Občanské právo

Poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva a práva nemovitostí, jakož i při uplatňování nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy ze škodních událostí.

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti obchodního práva, a to včetně právní pomoci při zakládání obchodních společností, jejich změnách a zrušení.

Pracovní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti pracovněprávních vztahů, a to včetně zastupování v řízení o určení neplatnosti rozvázaní pracovního poměru, jakož i v řízení o náhradě škody způsobené v pracovněprávních vztazích.

Trestní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti trestního práva, tj. především obhajujeme obviněné v trestním řízení, či zastupujeme poškozené v trestním řízení při uplatňování oprávněných zájmů a nároků na náhradu újmy způsobené poškozeným.

Nabízíme Vám bohaté zkušenosti, vysokou úroveň odborných znalostí a profesionální přístup.

AKTUALITY