Kancelaria adwokacka JUDr. et Mgr. Pavel Klíma

Kancelaria adwokacka JUDr. et Mgr. Pavel Klíma rozpoczęła działalność w 2011 roku. Świadczymy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa handlowego i prawa spółek oraz prawa karnego.

Usługi prawnicze świadczymy przede wszystkim w formie porad i konsultacji dla klientów, sporządzamy też umowy i pozwy, analizy prawne i stanowiska. Reprezentujemy klientów przed organami władzy państwowej i sądami, począwszy od sądów pierwszej instancji, aż po Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje klientom wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, odpowiedzialność i profesjonalizm. Świadczymy usługi w językach: czeskim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rumuńskim i rosyjskim.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w dziedzinach pokrewnych, np. tłumaczami przysięgłymi, notariuszami i doradcami podatkowymi.

Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Pavel Klíma započala svoji činnost v roce 2011. Zaměřuje se především na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a na další právní odvětví. Poskytování právní pomoci spočívá především v právně poradenském a konzultačním servisu klientům, sepisování smluv a žalob, právních rozborů a stanovisek, jakož i v zastupování klientů v řízení před státními orgány, soudy a to včetně Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář nabízí klientům vysokou úroveň odborných znalostí, odpovědný a profesionální přístup. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, španělském, italském, rumunském, polském a ruském.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA

Pavel Klíma ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie uzyskał tytuł magisterski, a następnie po złożeniu dodatkowego egzaminu – tytuł doktora obojga praw (JUDr.).

Później odbył tu również studia doktoranckie i uzyskał stopień ” PhD”, po obronie pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pavel Klíma ukończył również studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola: studia pierwszego stopnia na kierunku Międzynarodowe studia terytorialne, a następnie magisterskie uzupełniające, kierunek Europeistyka.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, organizowane we współpracy z Université Jean Moulin Lyon 3, i uzyskał tytuł MBA.

Doświadczenie specjalistyczne w dziedzinie prawa uzyskał przede wszystkim jako adwokat. Od 2011 roku przynależy do Czeskiej Izby Adwokackiej (ČAK, numer licencji 13823).

Przebywał na wielu stypendiach zagranicznych o charakterze prawniczym lub językowym. Ukończył m.in. roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja), gdzie uzyskał Dyplom nauk prawnych Unii Europejskiej (Diplôme d’Études du Droit de l’Union Européenne).

Odbył również miesięczne kursy językowe w szkołach językowych w Manchesterze (Wielka Brytania), Grenadzie (Hiszpania) i Berlinie (Niemcy). Brał udział w szkole letniej prawa UE, prawa międzynarodowego i konstytucyjnego w Igalo (Czarnogóra) i Manchesterze oraz szkole letniej prawa prywatnego międzynarodowego w Hadze (Holandia).

Pavel Klíma jest wykładowcą na Uniwersytecie Metropolitalnym w Pradze, gdzie specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie karnym.

W czasie wolnym uczy się języków obcych. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, polskim, rumuńskim i rosyjskim. Aktualnie uczy się języka hebrajskiego.

Pavel Klíma jest sędzią Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej oraz Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej.

Regularnie publikuje fachowe artykuły w krajowej i zagranicznej prasie fachowej oraz jest współautorem wielu monografii zbiorowych, koncentrujących się na wybranych kwestiach prawa karnego, prawa UE, a także podstawowych praw i wolności w kontekście konstytucyjnym lub unijnym.

Mgr. Pavel Musil

Mgr. Pavel Musil pracował w kancelarii adwokackiej JUDr. et Mgr. Pavel Klíma już podczas studiów jako asystent prawny. Po pomyślnym ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie obronił pracę magisterską na temat “Kryminalne aspekty przestępczości narkotykowej” i uzyskał tytuł magisterski, dołączył do kancelarii jako aplikant adwokacki.

Mgr. Pavel Musil zdobył praktyczne doświadczenie – w ramach poprzedniej kilkuletniej profesjonalnej praktyki prawniczej – w kancelariach adwokackich, korporacjach i organizacjach non-profit.

Mgr. Pavel Musil mówi biegle po angielsku, niemiecku i rumuńsku.