USŁUGI PRAWNICZE

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne i prawo nieruchomości

 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych i prawnych, reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądem i organami władzy państwowej
 • sporządzanie analiz i stanowisk prawnych
 • negocjowanie i sporządzanie umów w zakresie prawa cywilnego
 • negocjowanie i sporządzanie umów związanych ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości – więcej informacji tutaj
 • rewizje dokumentów prawnych sporządzonych przez Klienta lub drugą stronę postępowania
 • pełnomocnictwo procesowe w ramach postępowania odszkodowawczego (szkody majątkowe lub niemajątkowe) – więcej informacji tutaj

Prawo handlowe i prawo spółek

 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych i prawnych, reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądem i organami władzy państwowej
 • sporządzanie analiz i stanowisk prawnych
 • negocjowanie i sporządzanie umów w zakresie prawa handlowego
 • rewizje dokumentów prawnych sporządzonych przez Klienta lub drugą stronę postępowania
 • zakładanie spółek, zmiany umów i statutów, rozwiązywanie spółek
 • reprezentacja w ramach postępowania odszkodowawczego (szkody majątkowe i niemajątkowe) – więcej informacji tutaj

Obsługa prawna wierzytelności

 • negocjacje z dłużnikiem
 • sporządzenie i doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty długu
 • sporządzenie i złożenie pozwu oraz reprezentacja wierzyciela przed sądem
 • przygotowanie i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Prawo karne

 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie analiz i stanowisk prawnych
 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym (postępowanie przygotowawcze i rozprawy sądowe) – więcej informacji tutaj
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – więcej informacji tutaj

Prawo pracy

 • kompleksowe doradztwo prawne dla pracowników i pracodawców w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie analiz i stanowisk prawnych
 • sporządzanie, rewizje i negocjowanie umów o pracę
 • sporządzanie wypowiedzeń i propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 • reprezentacja w ramach postępowania odszkodowawczego (szkoda na mieniu lub osobie) z tytułu wypadku przy pracy – więcej informacji tutaj
 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nieważności rozwiązania stosunku pracy

Prawo rodzinne

 • doradztwo w zakresie stosunków wynikających z prawa rodzinnego
 • reprezentacja w postępowaniu rozwodowym
 • reprezentacja w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie
 • reprezentacja w sprawach o uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • reprezentacja w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich

Oferujemy bogate doświadczenie, wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i profesjonalne podejście.