Prawo nieruchomości

Nasza kancelaria adwokacka chętnie pomoże Ci w procedurze przeniesienia własności nieruchomości. Sporządzimy dla Ciebie umowę przeniesienia własności mieszkania, domu lub działki (umowę sprzedaży, umowę przedwstępną lub umowę rezerwacyjną), umowę przeniesienia własności udziału, umowę najmu, umowę darowizny lub umowę o ustanowienie służebności na nieruchomości.

Jeżeli dysponujesz już propozycją umowy, sporządzoną przez drugą stronę transakcji, chętnie opatrzymy ją profesjonalnym komentarzem: zanalizujemy zgodność takiej umowy z prawem i ocenimy potencjalne ryzyka z nią związane. Biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy i w oparciu o analizę przedstawionego dokumentu, zaproponujemy odpowiednie zmiany, tak aby finalne pismo było zgodne z prawem, a jednocześnie gwarantowało pełną ochronę Twoich praw i uzasadnionych interesów. Zmiany te naniesiemy w oryginalnym tekście proponowanej umowy (tryb zmian) oraz szczegółowo uzasadnimy ich konieczność lub stosowność, tak aby zrewidowany dokument można było od razu przedstawić drugiej stronie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.