JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA přednášejícím na rumunském terminologickém semináři

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA přednášejícím na rumunském terminologickém semináři

Dne 20. května 2023 se uskutečnil IV. rumunský terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Rumunska v Praze. Cílem rumunských terminologických seminářů je představit problematické aspekty česko-rumunské terminologie, jakož i sjednotit její užívání mezi soudními tlumočníky a soudními překladateli.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA jakožto jeden z přednášejících na terminologickém semináři prezentoval problematiku „Terminologie z oblasti trestního práva – vybrané aspekty“.

Ve své prezentaci se JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA zaměřil na vybrané aspekty trestního práva v souvislosti s překladem českých odborných výrazů do rumunského jazyka, přičemž poukázal na rumunské ekvivalenty dle rumunských trestněprávních předpisů a rumunské odborné literatury, a to zejména v oblasti znaků trestného činu a jednotlivých fází trestního řízení.