Author: pavel

V novém vydání č. 3/2023 odborného časopisu Trestní právo byl publikován článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Zajišťovací institut domácího vězení jako další tzv. surogát vazby – rumunská cesta". Článek předně akcentuje zakotvení domácího vězení jako zajišťovacího institutu v rumunské právní úpravě a...

Ve dnech 25. – 27. září 2023 se v polské Čenstochové konala česko-polská konference „České a polské ústavní právo: minulost a současnost“ (polsky “Czeskie i polskie ustrojoznawstwa: przeszłość i teraźniejszość“). Účastníky konference tvořili přední odborníci v oblasti ústavního práva, a to jak z Polska, tak i...

V novém čísle (2/2023) vědeckého časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika právě vyšel článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA „Institut zvlášť zranitelné oběti v kontextu české a evropské právní úpravy“. Autor se ve svém článku zaměřuje na problematiku právní úpravy zvlášť zranitelných obětí obsažené v...

V čísle 2(59)/2023 odborného časopisu Gdaňská právní studia (v polském jazyce „Gdánskie Studia Prawnicze“), které je věnováno otázce suverenity a vychází z příspěvků prezentovaných na loňské česko-polské konferenci zaměřené na tuto problematiku, byl publikován příspěvek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Zásada...

Ve dnech 15. až 17. června 2023 se v rumunské Konstanci konala mezinárodní vědecká konference na téma „Teroristický stát – terorismus jako státní zbraň“ (v anglickém jazyce „The terrorist state – terrorism as a state weapon“), kterou organizovala Mezinárodní trestní komora („International criminal bar“) společně...

Dne 20. května 2023 se uskutečnil IV. rumunský terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Rumunska v Praze. Cílem rumunských terminologických seminářů je představit problematické aspekty česko-rumunské terminologie, jakož i sjednotit její užívání mezi soudními tlumočníky a...

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA se zúčastnil mezinárodní odborné trestněprávní konference na téma „Výzvy trestněprávních věd na počátku třetího tisíciletí“ (v rumunském jazyce „Provocări ale Științelor penale la început de mileniu III“), kterou dne 26. dubna 2023 pořádala Fakulta práva a správních věd...

Dne 9. září 2019 vydal Městský soud v Zadaru (Chorvatsko) evropský zatýkací rozkaz proti E. D. L., který má bydliště v Itálii, za účelem trestního stíhání v Chorvatsku. Odvolací soud v Milánu (Itálie), který je příslušný k výkonu tohoto zatýkacího rozkazu, shledal na základě psychiatrického posudku...

V odborném časopise Správní právo, v aktuálním čísle věnovaném 30. výročí vzniku Ústavy ČR, číslo 1-2/2023, byl publikován článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Problematika svobody projevu ve světle nenávistných projevů na internetu“. JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA se ve...