JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem velké mezinárodní konference zaměřené na problematiku terorismu

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem velké mezinárodní konference zaměřené na problematiku terorismu

Ve dnech 15. až 17. června 2023 se v rumunské Konstanci konala mezinárodní vědecká konference na téma „Teroristický stát – terorismus jako státní zbraň“ (v anglickém jazyce „The terrorist state – terrorism as a state weapon“), kterou organizovala Mezinárodní trestní komora („International criminal bar“) společně s Námořní univerzitou v Konstanci („Universitatea Maritimă din Constanța“).

Konference se zúčastnila celá řada odborníků na mezinárodní a bezpečnostní právo z mnohých zemí světa (vedle Rumunska např. z Itálie, Řecka, Spojených států amerických či Španělska). Příspěvky odborníků se týkaly především problematiky vyšetřování a trestání teroristických trestných činů, jakož i možnostmi předcházení páchání teroristických trestných činů. Patřičná pozornost též byla věnována problematice státu jako možného pachatele terorismu.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA vystoupil na konferenci s příspěvkem na téma „Teroristické trestné činy v právním řádu České republiky“ (v anglickém jazyce „Crimes of terrorism in the legal system of the Czech Republic“). Ve svém příspěvku přiblížil v první řadě pojetí teroristické skupiny dle českého trestního zákoníku a trestněprávní důsledky pro členy teroristických skupin, dále pak jednotlivé teroristické trestné činy, které český trestní zákoník rozeznává, jakož i způsob trestání vybraných teroristických trestných činů.