Odborný článek na téma „Institut zvlášť zranitelné oběti v kontextu české a evropské právní úpravy“ publikován v časopise Forenzní vědy, právo, kriminalistika

Odborný článek na téma „Institut zvlášť zranitelné oběti v kontextu české a evropské právní úpravy“ publikován v časopise Forenzní vědy, právo, kriminalistika

V novém čísle (2/2023) vědeckého časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika právě vyšel článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA „Institut zvlášť zranitelné oběti v kontextu české a evropské právní úpravy“.

Autor se ve svém článku zaměřuje na problematiku právní úpravy zvlášť zranitelných obětí obsažené v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Přibližuje přitom samotný institut oběti a zvlášť zranitelné oběti a poukazuje na praktické potíže vyplývající z nejasných zákonných definicí, jakož i přibližuje práva zvlášť zranitelných obětí, která jim zákonná úprava zvláště přiznává. Stěžejní tuzemskou právní úpravu autor doplňuje i úpravou evropskou, která je v mnohých ohledech východiskem a zdrojem současného znění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.