Odborný článek na téma „Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces v trestním řízení v recentní judikatuře“ publikován v časopise Trestní právo

Odborný článek na téma „Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces v trestním řízení v recentní judikatuře“ publikován v časopise Trestní právo

V zářijovém čísle 3/2022 časopisu Trestní právo byl publikován odborný článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces v trestním řízení v recentní judikatuře“.

Článek se blíže zaměřuje na stěžejní komponenty práva na spravedlivý proces, především na zásadu presumpce neviny a právo na obhajobu s tím, že akcentuje několik recentních soudních rozhodnutí ve vztahu k této problematice jak na úrovni českých, tak i evropských soudů. Byť je problematika práva na spravedlivý proces (téměř) samozřejmou součástí vnitrostátní legislativy a aplikační praxe, článek poukazuje na skutečnost, že může stále docházet k postupům či rozhodováním, které právu na spravedlivý proces odporují.

Více informací k číslu 3/2022 časopisu Trestní správo k dispozici: https://www.aspi.cz/casopis/trestni-pravo/