Odborný článek na téma „Zajišťovací institut domácího vězení jako další tzv. surogát vazby – rumunská cesta“ publikován v časopise Trestní právo

Odborný článek na téma „Zajišťovací institut domácího vězení jako další tzv. surogát vazby – rumunská cesta“ publikován v časopise Trestní právo

V novém vydání č. 3/2023 odborného časopisu Trestní právo byl publikován článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Zajišťovací institut domácího vězení jako další tzv. surogát vazby – rumunská cesta“.

Článek předně akcentuje zakotvení domácího vězení jako zajišťovacího institutu v rumunské právní úpravě a jeho povahu dle výkladu Evropského soudu pro lidská práva a rumunského Ústavního soudu. Dále článek čtenáře podrobněji seznamuje se současně účinnou rumunskou právní úpravou zajišťovacího institutu domácího vězení, jakož i přibližuje praktické aspekty, jež institut doprovází, zejména porovnává důsledky vzetí obviněného do vazby s důsledky uložení preventivního opatření domácího vězení.