Odborný příspěvek na téma „Problematika svobody projevu ve světle nenávistných projevů na internetu“ publikován v časopise Správní právo

Odborný příspěvek na téma „Problematika svobody projevu ve světle nenávistných projevů na internetu“ publikován v časopise Správní právo

V odborném časopise Správní právo, v aktuálním čísle věnovaném 30. výročí vzniku Ústavy ČR, číslo 1-2/2023, byl publikován článek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Problematika svobody projevu ve světle nenávistných projevů na internetu“.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA se ve svém příspěvku zabývá pojmem a zakotvením jednoho z nejstarších zaručených základních práv a svobod, svobody projevu, a předně možnostmi její limitace ve světle ústavněprávní, mezinárodněprávní a zákonné úpravy. V souvislosti s limitací svobody projevu přibližuje problematiku nenávistných projevů na internetu, a to předně jejich podstatu, společenská rizika, právní prostředky jejich potírání a eventuality jejich trestání.

Shrnutí příspěvku k dispozici: https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-481138.aspx