Odborný příspěvek na téma „Zásada přednosti práva EU a míra její akceptace v Rumunsku“ publikován v polském časopise Gdaňská právní studia

Odborný příspěvek na téma „Zásada přednosti práva EU a míra její akceptace v Rumunsku“ publikován v polském časopise Gdaňská právní studia

V čísle 2(59)/2023 odborného časopisu Gdaňská právní studia (v polském jazyce „Gdánskie Studia Prawnicze“), které je věnováno otázce suverenity a vychází z příspěvků prezentovaných na loňské česko-polské konferenci zaměřené na tuto problematiku, byl publikován příspěvek JUDr. et Mgr. Pavla Klímy, Ph.D., MBA na téma „Zásada přednosti práva EU a míra její akceptace v Rumunsku“.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA ve svém příspěvku v první řadě pojednává o charakteristice zásady přednosti práva Evropské unie a jejím právním základu, jakož i o důsledcích, které zásada přednosti práva Evropské unie přináší členským státům Evropské unie. Dále přibližuje zásadu přednosti z aktuální rumunské perspektivy, a to zejména s ohledem na rumunská soudní rozhodnutí zabývající se komplikovaným vztahem práva Evropské unie a rumunského ústavního pořádku.