Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, dochodząc roszczeń pokrzywdzonego, w tym roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu lub osobie, dokonanej w wyniku przestępstwa.

(Dowiedz się więcej w sekcji Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu lub osobie)