Zastupování poškozeného v trestním řízení

Advokátní kancelář zastupuje poškozeného v trestním řízení, v rámci něhož uplatňuje jeho oprávněné zájmy, a to včetně uplatňování nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem.

(blíže v rámci sekce uplatňování nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy ze škodních událostí)